Saturday, February 20, 2010

kefahaman,

kenapakaubaca.

kau tak faham
apa yang aku faham
dan aku tak faham
apa yang kau faham,
kau tak faham kondisi jiwaku
aku tak faham kenapa kau begitu
kau tak faham dengan memaksa ku
aku tak faham kenapa begitu
kau tak faham
bukan dunia milik aku
kau faham dunia itu milik kau
kau faham tapi buat tak faham
kenapa kau tak memahami aku
untuk seketika
aku letih memahami kau
walau kefahaman aku tidaklah setinggi kau
aku letih faham!

1 comment:

ain said...

faham dah faham .

There was an error in this gadget